Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Czytaj więcej Akceptuję politykę plików cookies

Lime - tase the world

E-sklep

0 Twój koszyk 0,00 PLN

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI „My Lime”
www.mylime.plI
INFORMACJE OGÓLNE
 

1.Niniejsza Polityka Prywatności Lime Sp. z o.o. (dalej Usługodawca) skierowana jest do Użytkowników Sklepu Internetowego http://mylime.pl/. Określa sposób korzystania z danych osobowych, praw i obowiązków Użytkownika oraz zasady bezpieczeństwa tych danych.
2.Polityka Prywatności stanowi integralną cześć Regulaminu, który dostępny jest pod adresem: http://mylime.pl/regulamin

II
GROMADZENIE DANYCH
 

1.Lime Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
2.Usługodawca oraz podmioty trzecie zbierają niezbędne dane do zawarcia Umowy Sprzedaży lun Umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Podmioty trzecie zbierają dane Użytkownika w celu realizacji płatności za Zamówienie (dane takie zbiera PayU S.A.) oraz w celu dostarczenia Zamówienia do Użytkownika (dane takie zbiera DPD Polska)
3.Lime Sp z o.o. zbiera również dane automatycznie (pliki cookies), do tych danych zalicza się: login, potwierdzenie pełnoletności, adres IP, nazwa domenty, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane również przez system Google Analytics.

III
PLIKI COOKIES (ciasteczka)
 

1.Sklep Internetowy Lime Sp. z o.o. wykorzystuje do swoich działań pliki cookies. Użytkownik nie ma obowiązku włączania obsługi plików cookies, jednakże korzystanie ze strony oraz składanie Zamówień jest możliwe tylko i wyłącznie po włączeniu obsługi ciasteczek.
2.Usługodawca zapewnia, że korzystanie z ciasteczek nie jest związane z gromadzeniem danych osobowych i jest wolne od wirusów.
3.Wszelkie dodatkowe informacje na temat plików cookies można znaleźć na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: http://www.giodo.gov.pl/

IV
WYKORZYSTANIE DANYCH
 

1.Usługodawca wykorzystuje dane Użytkownika do:
a.realizacji Zamówień, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży lub świadczenia usług innych niż Towar,
b.świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
c.przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
d.prowadzenia działań marketingowych,
e.przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
2.Usługodawca oraz podmioty trzecie zbierające dane Użytkownika przekazują dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Lime Sp. z o.o. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności.
3.W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika Klauzuli marketingowej, dane użytkownika będą wykorzystywane w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów itp. działań marketingowych.
4.Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych Użytkownika w przypadku udzielenia przez Niego zgodny na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Lime Sp. z o.o. może powierzyć rozesłanie informacji handlowych przez podmioty trzecie działające w imieniu Usługodawcy. Wyrażenie zgodny na przetwarzania danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Użytkownik może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w każdym czasie za pomocą odpowiedniej opcji na koncie Użytkownika.
5.Dane osobowe zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem Usługodawcy lub pracownikiem podmiotu wykonującego zlecenie dla Lime Sp. z o.o., są wykorzystywane wyłącznie do celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy.
6.Google Analytics to system analityki internetowej dający wgla do ruchu na stronie mylime.pl w celu prowadzania działań marketingowych.

V
PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
 

1.Każdy zarejestrowany Użytkownik ma możliwość uzupełnienie, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia danych osobowych na swoim koncie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych.
2.Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawieniu dokumentu księgowego.
3.Użytkownik, który nie wyaraża zagodny na działania systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

VI
BEZPIECZEŃSTOW
 

1.Lime Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych zapewnia użycie wszelkich niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych do ochrony danych osobowych przed udostępnieniem ich osobą nieupoważniony, utratą lub uszkodzeniem.
2.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ujawnienie hasła osobą trzecim, oraz jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione.

VI
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 

1.Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.

Wejdź na MyLime.pl

Strona preznaczona
dla osób pełnoletnich

Nie mam 18 lat Mam 18 lat

NIE MASZ UKOŃCZONYCH 18 LAT